14884 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΕΔΥ
  • Ζωντανά 24 ώρες το 24ωρο
  • Προγραμματίστε ραντεβού με γιατρούς στις μονάδες υγείας του ΠΕΔΥ
  • Μάθετε τα τηλέφωνα των φορέων εξυπηρέτησης, των μονάδων υγείας, των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ και των γιατρών περίθαλψης κατ' οίκον
  • Ενημερωθείτε για τις διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για όλες τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ